Στέλεχος στον Τουρισμό

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμό

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. 

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. 

Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που ασχολούνται με τον δυναμικό τομέα του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που έχει ως αντικείμενο τον δυναμικό τομέα του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες.

Μαθήματα

• Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
• Βασικές Αρχές Τουρισμού
• Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία
• Αεροπορικοί Ναύλοι
• Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού
• Marketing
• Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
• Εξυπηρέτηση Πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
• Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
• Βασικές Αρχές Λογιστικής
• Αεροδρόμιο – Λειτουργία, Εξυπηρέτηση Πελατών
• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (Πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες
• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου
• Άγγλικα, Αγγλική Τουριστική Ορολογία
• Γερμανικά