Στέλεχος Αερομεταφορών

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών είναι ικανός να:

Το Στέλεχος Αερομεταφορών είναι ικανός να:

1) Είναι υπεύθυνος για κρατήσεις θέσεων, εκδόσεις εισιτηρίων, εξυπηρέτηση των επιβατών και των αεροσκαφών στο έδαφος
2) Παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες μεταφοράς προϊόντων
3) Ενημερώνεται για την τιμολογιακή πολιτική, τις πωλήσεις για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας
4) Προάγει τη σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση αεροσκαφών, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις απαιτούμενες διαδικασίες

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των αεροπορικών επαγγελμάτων. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, θα του δώσουν την ευκαιρία να εργαστεί σαν  συνοδός εδάφους και επίγειας εξυπηρέτησης, στέλεχος αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Μαθήματα

• Τουρισμός & Αεροπορική Βιομηχανία Μεταφορών
• Ταξιδιωτική Γεωγραφία & Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
• Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου & Αεροπορικής Εταιρείας
• Marketing
• Αεροπορικό Δίκαιο
• Μεταφορά Εμπορευμάτων Cargo
• Αεροπορικοί Ναύλοι
• Συστήματα Κρατήσεων – CRS
• Αεροδρόμιο – Λειτουργία, Εξυπηρέτηση Πελατών
• Αρχές Λογιστικής
• Τουριστικές Υπηρεσίες (Εισαγωγή, Κρατήσεις σε Ξενοδοχεία, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων)
• Επικοινωνία – Ικανότητες Ηγεσίας & Τεχνικές Πωλήσεων
• Οικονομικά Στοιχεία
• Business English