Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό:

• Μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0 – 6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, γροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) συμφώνα με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής.

• Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά.

• Φροντίζει – με την κατάλληλη προσέγγιση – για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαρτήτως των παιδιών και γενικά για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς.

Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κτλ.).

• Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.

• Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει.

• Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

• Εκτελεί σε ημερήσια βάση τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και που προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, τις συνθήκες της ημέρας ή τις απαιτήσεις της ημερήσιας εργασίας του/της.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Μαθήματα

• Παιδαγωγική – Νηπιαγωγή
• Γενική Ψυχολογία
• Εξελεκτική Ψυχολογία
• Τεχνικά
• Μουσικοκινητική Αγωγή
• Στοιχεία Υγιεινής
• Στοιχεία Παιδιατρικής
• Στοιχεία Βρεφοκομίας
• Πρώτες Βοήθειες
• Παιδική Λογοτεχνία
• Στοιχεία Οργάνωσης Βρεφονηπιακού Σταθμού
• Στοιχεία Διατητικής
• Κουκλοθέατρο – Θέατρο Σκιών
• Παιχνίδι – Θεατρικό Παιχνίδι
• Εικαστικά
• Στοιχεία Ειδικής Αγωγής
• Ψυχοπαθολογία
• Παιδιά με Σωματικές Αναπηρίες και Δυσκολίες Προσαρμογής
• Παιδιά με Νοητική Υστέρηση
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα