Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Designer/Developer, Video Games)

H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα εξής αντικείμενα:
• Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων.
• Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
• Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών.
• Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίησης – συντήρησης εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ VideoGames)» μπορεί να εργαστεί σε:
• Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
• Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.
• Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
• Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.
• Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
• Μηχανογραφικά κέντρα.
• Τμήματα πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.
• Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών.
• Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.

Μαθήματα

• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Αλγόριθμοί και Δομές Δεδομένων
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Λειτουργικά Συστήματα
• Επικοινωνίες Δεδομένων
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
• Βάσεις Δεδομένων
• Γλώσσα Προγραμματισμού
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
• Εργαλεία Κατασκευής Τρισδιάστατων Γραφικών
• Εργαλεία Επεξεργασίας Video
• Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών