Βοηθός Φαρμακείου

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Βοηθός Φαρμακείου

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώρο του φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:
• Σε ιδιωτικά φαρμακεία
• Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
• Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
• Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
• Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
• Σε διαγνωστικά εργαστήρια
• Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
• Σε Κέντρα Ερευνών.

Μαθήματα

 Γενική Χημεία
• Αναλυτική Χημεία
• Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
• Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
• Στατιστική
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χημική Τεχνολογία
• Μικροβιολογία
• Φαρμακευτική Φυσική
• Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκου
• Φαρμακευτική Τεχνολογία
• Κοσμετολογία
• Φαρμακολογία – Τοξικολογία
• Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
• Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα