Φύλακας Μουσείων

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

O απόφοιτος στην ειδικότητα «Φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων», βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης, μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας μνημεία και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο προκηρύσσει για τους απόφοιτους της ειδικότητας εκατοντάδες θέσεις εργασίας,για την φύλαξη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως:

• Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες)

Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων)

Μαθήματα

• Ιστορία Τέχνης
• Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
• Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός
• Στοιχεία Μουσειολογίας
• Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων & Αρχαιολογικών Χώρων
• Τουριστική Ψυχολογία
• Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
• Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης
• Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομίας
• Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
• Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα
• Αγγλικά ή Γαλλικά
• Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία
• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας