Βιολογική Γεωργία

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Καλλιέργειας

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τα τελευταία χρόνια, γύρω από τα θέματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της εξασφάλισης υγιεινών τροφών, απαλλαγμένων από «φυτοφάρμακα» και τοξικές ουσίες, έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη Βιολογική – Οργανική Γεωργία.


Η μη ορθολογική χρήση των διαφόρων χημικών εισφορών στη σύγχρονη γεωργική πρακτική, με τις δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον, συνετέλεσε στο να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, αντιπαλότητας και κριτικής για το απαραίτητο ή μη της χρήσης τους.

 

Εξάλλου, η συνεχής ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος στους καταναλωτές τροφίμων εναντίον της χρήσης «φυτοφαρμάκων» στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα εντομοκτόνων. Η άποψη αυτή που εκφράζεται και μέσα από την παγκόσμια ανησυχία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ενός οικολογικού κινήματος για μια γεωργική ανάπτυξη συμβατή με τη φύση, έχει οδηγήσει και κατευθύνει αναπόφευκτα την επιστημονική έρευνα στη δημιουργία νέας προσέγγισης στο τομέα των καλλιεργειών φυτικών ειδών που περικλείεται με τον όρο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως:

• Παραγωγός βιολογικών προϊόντων

• Παραγωγός νέων προϊόντων

• Σύμβουλος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

• Ειδικός Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Ο Ειδικός Βιολογικής Γεωργίας εκτός από την απασχόλησή του ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα μπορεί να απορροφηθεί σε συνεταιριστικές οργανώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες

Μαθήματα

• Αρχές & μέθοδοι της βιολογ.Γεωρ.

• Βασικές αρχές Οικολογίας

• Οικολογία & Γεωργία

• Γεωλογία & Περιβάλλον

• Εδαφολογία & Περιβάλλον

• Φυτοπροστοσία

• Ρύπανση & Περιβάλλον

• Νέες καλλιέργειες Βιοτεχνολία & Περιβάλλον

• Αγροτουρισμός & περιβάλλον

• Εφαρμοσμένη εδαφολογία

• Λιπασματολογία & Περιβάλλον

• Άρδευση

• Αγρομετεωρολογία – κλιματολογία

• Γεωργικά εργαλεία & μηχανήματα

• Συσκευασία – εμπορία Τυποποίηση βιολογικών προϊοντων

• Μελισσοκομία

• Κοστολόγηση βιολογικών καλλιεργειών

• Τεχνολογία Τροφίμων & ποτών

• Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

• Γεωργική Οικονομία

• Χρήση Η/Υ