Γραφιστική

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Ο Γραφίστας είναι ο σύγχρονος δημιουργός του καθημερινού μας περιβάλλοντος: από τον σχεδιασμό φυλλαδίων, αφισών και καρτών, μέχρι την σελιδοποίηση και τον τυπογραφικό σχεδιασμό περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων και κάθε είδους εκδόσεων. 

Στην σημερινή εποχή, τα ηλεκτρονικά μέσα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εμβέλεια και επιρροή και απαιτούν δημιουργικές γραφιστικές παρεμβάσεις που συνδυάζουν την γνώση της γραφιστικής με τον άριστο χειρισμό των νέων τεχνολογιών. Από την γραφιστική επιμέλεια ιστοσελίδων και άλλων εφαρμογών για το ίντερνετ, μέχρι την ολοκληρωμένη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας, ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, γραφιστικής με Η/Υ, ο σύγχρονος γραφίστας μετατρέπεται σε έναν δημιουργό που χειρίζεται άψογα τις νέες τεχνολογίες, τα σημερινά του εργαλεία.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:

• Εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
• Εταιρείες παραγωγής έντυπης διαφήμισης
• Εταιρείες δημιουργίας ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητών
• Τυπογραφεία
• Εφημερίδες, Περιοδικά
• Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων
• Τηλεοπτικούς σταθμούς
• Εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών
• Επιστημονικά ιδρύματα, ιδρύματα μελετών, μουσεία
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Μαθήματα

• Γραφιστική
• Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο
• Ιστορία Τέχνης
• Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου & Πολυμέσων
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελίδας
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
• Γραφστική για Πολυμέσα
• Χρώμα Γραφικών Τεχνών
• Διαθεματική Εργασία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα