Βιολογική Γεωργία
Αμπελουργία & Οινολογία

Τομέας Γεωπονίας

Διακόσμιση
Γραφιστική
Μόδα

Εφαρμοσμένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών

Διοίκηση & Οικονομία
Λογιστική

Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

Φύλακας Μουσείου
Στέλεχος Τουρισμού
Στέλεχος Αερομετορών

Τουρισμός & Πολιτισμός

Πληροφορική
Τεχνικός Δικτύων

Πληροφορική

Βρεφοκομία
Βοηθός Φαρμακείου
Διαιτολογία

Υγεία & Πρόνοια