Βοηθός Λογιστή

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου / Φορετεχνικού Γραφείου

Ο «Βοηθός Λογιστή», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την λογιστική επιστήμη, με την χρήση του Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Ειδικότερα εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της Λογιστικής και του Κ.Β.Σ. (κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά λογιστηρίου.

Εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού. Ο ρόλος του μέσα στην οικονομική λειτουργία του κάθε οργανισμού είναι ουσιαστικός.

Υποστηρίζει ενεργά την οικονομική λειτουργία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) και των εφαρμογών της στο περιβάλλον του λογιστηρίου, στα οικονομικά τμήματα και διευθύνσεις των διαφόρων μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

• Σε μηχανογραφημένα λογιστήρια και οικονομικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
• Σε λογιστικά γραφεία
• Σε επιχειρήσεις κάθε είδους που διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο

Μαθήματα

• Γενική Λογιστική
• Δίκαιο
• Οικονομικά Μαθηματικά
• Στατιστική
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Φορολογική Πρακτική
• Λογιστική Εταιρειών
• Μηχανογραφημένη Λογιστική
• Λογιστική Κόστους
• Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές
• Λογιστικές Εφαρμογές
• Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθωδοσία
• Φορολογία Κεφαλαίου – Κίνητρα Επενδύσεων
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets)