Διακόσμηση

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Εσωτερική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

  • Οι απόφοιτοι «Διακοσμητές» στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών, καθώς και αρχιτεκονικά γραφεία.

    Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη, κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικές του ικανότητες στην οργάνωση όλου του φάσματος της εκτέλεσης ενός έργου, για την γνώση του γύρω από μεθόδους τεχνικές και υλικά για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως:

• Ως Υπάλληλοι σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης
• Ως Υπάλληλοι σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης
• Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθήματα

• Μέθοδοι Αποτύπωσης & Σχεδίασης
• Γραμμικό Σχέδιο
• Διακοσμητικό Σχέδιο
• Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο
• Τεχνολογία Υλικών
• Ιστορία Τέχνης
• Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής
• Σχέδιο μέσω Η/Υ
• Διαθεματική Εργασία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα