Διαιτολογία

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας

O/Η κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής.

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται ως Σύμβουλος Διατροφής σε Μαζικά Κέντρα Διατροφής.

Σε συνεργασία με τους Ιατρούς ή το Νοσηλευτικό Προσωπικό Νοσοκομείων, καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό παρασκευής και διανομής φαγητών, ώστε οι ασθενείς να δέχονται φαγητό, σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.

Επίσης, παρακολουθεί τους ασθενείς και ελέγχει την ποσότητα που μπορούν να φάνε. Σε περίπτωση που ένας ασθενής δεν τρώει όλο το φαγητό του, συζητά μαζί του και προβαίνει στη σύνταξη άλλου ισοδύναμου διαιτολογίου.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:

• Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Κέντρα Αισθητικής και Ομορφιάς
• Καταστήματα Υγιεινής Τροφής
• Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Σχολεία
• Κλινικές, Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Οίκους Ευγηρίας
• Βιομηχανίες παρασκευής φαγητών
• Εστιατόρια, Ξενοδοχεία
• Αθλητικά Κέντρα, Κατασκηνώσεις

Μαθήματα

• Αρχές Διατροφής
• Ανατομία 
• Φυσιολογία

• Νοσολογία

• Χημεία Τροφίμων

• Ειδικά Θέματα Φυσικής

• Γενική και Αναλυτική Χημεία

• Μοριακή Βιολογία και Γενετική

• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

• Χημεία Τροφίμων

• Μικροβιολογία

• Βιοστατιστική

• Βιοχημεία

• Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία

• Τεχνικές Παρασκευής Τροφίμων

• Νομοθεσία και Δεοντολογία

• Θεραπευτική Δεοντολογία

• Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής

• Παχυσαρκία και Μετοβολισμός

• Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων

• Ψυχολογία και Διατροφή

• Διατροφή Υγιειών Ατόμων

• Αθλητιμός και Διατροφή

• Οργάνωση και Διοίκηση Διαιτολογικών Χώρων