Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξεως, Αερισμού και Κλιματισμού
Σεπτέμβριος 23, 2018
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σεπτέμβριος 23, 2018

Ο Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων & μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων και τεχνολογίας πετρελαίου, καθώς και με τη διανομή, μεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών.
Επαγγελματική Αποκατάσταση
  Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» μπορεί να εργαστεί:
 1. Σε κάθε εταιρεία του κλάδου του στο τμήμα Service και ανταλλακτικών.
 2. Σε κάθε εταιρεία του κλάδου του στο τμήμα πωλήσεων.
 3. Σε κατασκευαστικές εταιρείες εγκατάστασης – συντήρησης.
 4. Ως ελεύθερος επαγγελματίας υπεύθυνος εγκατάστασης – συντήρησης.
Μαθήματα
 • ΣΧΕΔΙΟ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΜΗΧ. ΡΕΥΣΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ