Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Designer/Developper, Video Games)
Σεπτέμβριος 23, 2018
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Σεπτέμβριος 23, 2018

Ο Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που θα στελεχώσει ομάδες που ασχολούνται με την κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων.
Η δουλειά του αφορά την υλοποίηση ενός δικτύου, από τη σχεδίαση μέχρι και την τελική του παράδοση.
Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, επαγγελματική δραστηριότητα με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Επαγγελματική Αποκατάσταση
  Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:
 1. Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 2. Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής.
 3. Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής.
Μαθήματα
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ