Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Σεπτέμβριος 23, 2018
Τεχνικός Η/Υ
Σεπτέμβριος 23, 2018

Ο Tεχνικός Λογισμικού Η/Υ είναι το εξειδικευμένο στέλεχος που προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών.
Αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής, διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, εγκαθιστά και διαμορφώνει το λογισμικό εφαρμογών με έμφαση στις εφαρμογές client\server, όπως επίσης βοηθά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία εταιριών πληροφορικής.
Επαγγελματική Αποκατάσταση
Οι πτυχιούχοι Τεχνικοί Συστημάτων Η/Υ διαχειρίζονται τις δυνατότητες συστημάτων λογισμικού και αναπτύσσουν εφαρμογές.
  Μπορούν να εργαστούν σε:
 1. Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 2. Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής
 3. Μηχανογραφικά Κέντρα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
 4. Εταιρίες Μεταφορών & Logistics
 5. Επιχειρήσεις που προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
 6. Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Μαθήματα
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ CLIENT SERVER ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IDE ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RDBMS
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C#