Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Σεπτέμβριος 23, 2018
Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας
Σεπτέμβριος 23, 2018

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε.
Οι διπλωματούχοι μπορούν να εργαστούν ως τεχνικοί πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.
Επαγγελματική Αποκατάσταση
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:
 1. Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 2. Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 3. Επιχειρήσεις που προωθούν/ πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
 4. αναλαμβάντας καθήκοντα, όπως:
  • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,
  • Επισκευή και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.
  • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).
Μαθήματα
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ